09.04.2019

Znów idzie susza? Jak pomóc roślinom i wzmocnić je przed kłopotem suszy

Od kilku dni pojawiają się niepokojące informacje na temat prognozowanej dla Polski suszy. Na części kraju deficyt wody jest już widoczny, zwłaszcza na stanowiskach słabszych, piaszczystych lub mozaikowatych. Co zatem możemy zrobić, aby pomóc roślinom?

Dwupoziomowe wzmocnienie rośliny: mechaniczne i fizjologiczne

Zalecamy zastosować dwa produkty: KRZEMIAN  i NATURAMIN WSP.

 Ochrona upraw przed suszą - biostymulacja

Krzem - wzmocnienie ścian komórkowych i zmniejszenie transpiracji (odparowania wody)

Krzem w roślinie uprawnej powoduje wzmocnienie ścian komórkowych oraz ograniczenie transpiracji, czyli odparowania wody przez liście. Ściana komórkowa chroni roślinę przed utratą życiodajnego składnika oraz bierze udział w transporcie cząsteczek pomiędzy komórką a środowiskiem zewnętrznym. Sztywniejsza ściana komórkowa zapewnia usprawnienie osmoregulacji, dzięki czemu w momencie stresu wodnego roślina będzie lepiej zaopatrzona w składniki pokarmowe.

Skorupa ziemska zawiera 30% krzemu i o ile wydawać by się mogło, że nie ma potrzeby nawozić tym pierwiastkiem, o tyle jest on przez rośliny pobierany wyłącznie w formie kwasów krzemowych. Niestety kwasy te są słabo uwalniane z gleby. Potrzeba do tego optymalnych warunków wodno-powietrznych oraz dobrego odczynu. Dodatkowym utrudnieniem w odżywianiu krzemem jest słaba mobilność składnika w roślinie.

Istniejący od 3 lat na rynku KRZEMIAN jako jedyny zawiera najlepiej przyswajalną formę krzemu - kwas ortokrzemowy.

Jak aminokwasy mogą pomóc roślinie w momencie stresu wodnego?

Proponowany NATURAMIN WSP zawiera aż 17 z 20 aminokwasów podstawowych. Każdy z nich odpowiada za prawidłow rozwój rośliny: budowa korzeni, asymilacja azotu, fotosynteza, kwitnienie itd.

Pośród 800 gram lewoskrętnych aminokwasów pochodzenia roślinnego znajdujących się w każdym kilogramie produktu, blisko 300 gram to SERYNA i PROLINA. Aminokwasy te mają  mocne działanie osłonowe.

Prolina jest osmoprotektorem, który chroni membrany i białka przed niekorzystnymi skutkami wysokich i niskich temperatur. Aminokwas ten w warunkach stresu wodnego poprawia hydratację biopolimerów i przyczynia się do poprawy stanu turgoru roślin.

Drugim aminokwasem osłonowym jest seryna. Reguluje ona gospodarkę wodną i reakcje rośliny na sytuacje stresowe. Jest prekursorem glicyny-betainy, białka o silnym działaniu antystresowym.

Zalecana kombinacja to: KRZEMIAN  0,5 l/ha + NATURAMIN WSP 0,3 kg/ha.

Mieszanina jest  kompatybilna z większością środków ochrony roślin. Dodana do cieczy opryskowej tworzy korzystne dla działania pestycydów lekko kwaśne pH.

Susza w zbożach w 2018

 Susza w zbożach w 2018